You are here: Home

IES L'Allusser

Nous participants banc de llibres 2018/19

Aquells alumnes que no hagen participat enguany 2017-18 en el banc de llibres però vulguen fer-ho aquest pròxim curs 2018-19 hauran d'emplenar la següent sol·licitud: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

Una vegada enviada cal imprimir la sol·licitud i portar-la a la secretaria del centre.

Per a més informació cliqueu a: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 08:03

Lliurament del banc de llibres curs 2018/19

Comença el programa Banc de Llibres.

 

Tot l'alumnat que haja rebut llibres durant aquest curs haurà d'emplenar, imprimir i portar al centre el següent formulari: http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/165761875/S0_LLIURA_V_C_v2/db8242d5-b77a-455d-ba3f-46679dcbc4e7

 

Una vegada completat el formulari caldrà portar-lo al centre juntament amb els llibres utilitzats al llarg d'aquest curs escolar. els llibres hauran d'estar folrats.

 

Dates de lliurament dels llibres:

- L'alumnat que haja aprovat totes les assignatures al juny haurà de lliurar els llibres i el formulari el dimecres 20 de juny o el dijous 21 de juny de 11 a 13.

- L'alumnat que haja suspès alguna assignatura al juny haurà de lliurar els llibres i el formulari el dimarts 3 de juliol o el dimecres 4 de juliol de 11 a 13.

 

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 08:06

Free business joomla templates